Cultuurhistorische Vereniging

't Heer en Feer

Schiermonnikoog

De naam ’t Heer en Feer, voor de vereniging – en ook voor het tijdschrift – is in het verleden voorgesteld door Els Perdok.  Het is een uitdrukking die vroeger veel werd gebruikt.

Koningshuis gesloten!

Boek Zeevaartschool

Jaarboek 2019

 

't Heer en Feer

Een goede Nederlandse vertaling voor deze uitdrukking is er niet, maar een omschrijving als: het hele eiland, met alles er op en er aan; het hele reilen en zeilen; het wel en wee – geeft zo ongeveer aan wat de bedoeling is.

We komen deze uitdrukking tegen in het gedicht ”t Eilaun’ van Pita Grilk, uit de bundel ‘Swyljen’:

't Eilaun

‘k Hew dyn heer en feer fersangen
eilaun. Ne bin ik múed en stil;
‘k Wúe dy yn myn liêten fange;
al wat wiê, wat wazze sil.

‘k Mocht dyn taal to rymen minge;
ús musyk is ‘t, aud en swiêt;
maar dyn siêl lat him net twinge:
biste mair as myn lytj liêt.

Het eiland

‘k Heb jouw hele reilen en zeilen bezongen
eiland. Nu ben ik moe en stil;
‘k Wilde je in mijn liederen vangen;
Al wat was, wat wezen zal.

‘k Mocht je taal mengen om te rijmen;
onze muziek is het, oud en zoet;
maar jouw ziel laat zich niet dwingen:
Je bent meer dan mijn klein lied.