2002-1:
Kort nieuws
Uit oude Dorpsbodes
Arend J.Maris - Jan Eise Hellings
Jelle Woudstra - Zomaar een kruikje
Durk Reitsma - De afneming van het eiland (5)
Naar Schiermonnikoog met de "Thea Lotte".
De zomerkapper van Schiermonnikoog