2002-2:
Arend J. Maris - Opening van het eerste schelpenpad
Durk Reitsma - De afneming van het eiland (VI)
Erik Jansen - Een natuurobservatie in 1907
Henk Koning - Anthony Winkler Prins en Schiermonnikoog
C. Soepboer Tzn. - Walvis op het strand
Het Neptunusfeest