2003-1:
Kort nieuws
Uit de archieven
Bauke Henstra - Een zwarte dag in de eilander geschiedenis.
Henk Koning - Een opmerkelijke brief.
Durk Reitsma - De afneming van het eiland (VII)
Elianne Muller - Het grafschrift voor Gertie Cornelis.