2003-2:
Kort nieuws
Arend J. Maris - De komst van het eerste rijwiel op het eiland
Bauke Henstra - En toen brak de dijk.
Verslag inwijding nieuwe school 1821
Erik Jansen - Uit oude Dorpsbodes
Een gouden horloge voor de kapitein
Arend J. Maris - Uit de nalatenschap van Jaap Jilkes Visser
Ds. Winkler Prins schreef hele dag