2004-2:
Erik Jansen - De post-, telegraaf- en telefoonhistorie van Schiermonnikoog (boekbespreking)
Aanvulling op "De PTT historie van Schiermonnikoog."
Lijst grietmannen en burgemeesters.
De laatste dag van de zeevaartschool, juli 1934.
Arend J. Maris - Ruurd Teensma (1881-1940)
Hilbert G. de Vries - Vuurtorens 150 jaar.
Het licht van den toren
Uit het archief
De klok sloeg niet allemaal love-love.
Een burgerlijke stand uit 1862.