2006-1:
Pieter F. Visser - Een gouden oorijzer met breede beugel
Vragen van lezers: Letterlappen
Bauke Henstra - Gevreesde SD-er kreeg onderdak op Schiermonnikoog
Eddie Bakker en Hilbert G. de Vries - Lytje Willem
Pieter F. Visser - Hoe kom ik aan goede raadsleden
Douwe M. Homan - De ondergang van het stoomschip 'Zaan'
Hilbert G. de Vries - Mr. Johann (John) Erich Banck
De Kwade Vier
Kort nieuws
- Scheepstrommel
- Het stond in de krant, dus is het waar... of niet?