2006-3:
Durk Reitsma - Afneming van het eiland (XIII)
A.J.M. Ambergen-Van der Werf - "AGATHA" aan de Badweg
Eddy Bakker - De oude bakkerij in de Middenstreek
Bauke Henstra - SD-er vlucht van het eiland
Durk Reitsma - Wopke Fenenga
Bauke Henstra - Vijftig jaar geleden: van gelijkstroom naar wisselstroom
Krantenberichtjes (uit de verzameling van Willem K. van der Geest)
De Stads- en Dorpskroniek van Friesland en dr. G.A. Wumkes
Kort nieuws:
Henk Koning - Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonnikoogs door Siebren Dyk
Thijs de Boer - Scheepshout