2011-2:
Hilbert G. de Vries - Gool Pieter Johannes Visser
Eddie Bakker - Schierstins: grepen uit de geschiedenis
Hilbert G. de Vries - De ambtsketen
Oude foto's
Rainer Klischan - Banden met Schiermonnikoog
Walviskaken
Uit de archieven:
      Extraordinaris
      Zeeprotest XIX
Collectie Teensma naar Hotel Van der Werff
Correcties en aanvullingen
Bibliografie van Schiermonnikoog
Verenigingsnieuws:
      Van de bestuurstafel; juli 2011
      Jaarboek 2010
      Nieuw waardevol document komt uit
      Aanwinsten