2012-1:
Vijftig jaar geleden: dijkdoorbraak en nieuwe veerdam
Nicole Zeilinga - Deurklopper van de Schierstins
Jan Eltjes van den Berg - Mijn portret door Martin van Waning
Een Schiermonnikoger in Japan
Attie en Jos Saveur - "De Horst": 1937 - 2010
Pieter Fokkes Visser - Huwelijken aan de wal
Verenigingsnieuws:
      Van de bestuurstafel; maart 2012
      Jaarverslag 2011 ( verkorte weergave)
      Het jaarboek 2011 is uit