2012-3:
Jan H. Bakker
Hilbert G. de Vries - Banck
Jitze Scheepstra
250 jaar geleden - Schiermonnikoog in 1762
150 jaar geleden - Schiermonnikoog in 1862
Gedichten van de DVD 'it ooine laun'
Pieter Fokkes Visser - Een eilander volkslied?
Uit de archieven
      Pieter Fokkes Visser - Huwelijken aan de wal, 3
      Gerard Mast - Hendrik Tjebbes
Bibliografie van Schiermonnikoog
Verenigingsnieuws
      Van de bestuurstafel - november 2012
      Aanwinsten