2014-3:
73   Van de redactie
73   Inhoud
74   Hendrik Douwe Teensma - Een bestaande kaart die niet bestaat!
91   Aankondiging
92   Oude foto's
94   Hilbert G. de Vries - De scheepvaart door de Sont (2)
96   Correcties en Aanvullingen
         - Pieter Fokkes Visser - Nog een keer Mellemastate te Oostrum
         - Hendrik Douwe Teensma - Geestelijkheid op Schiermonnikoog
99   Bibliografie van Schiermonnikoog
99   Verenigingsnieuws
         - Van het bestuur