2015-2:

   Van de redactie
   Inhoud
   Gustaaf Biezeveld en Gerard Muntinga - Aafkes Hús weer in beeld
   Eddie Bakker - Wagenborg: al vanaf 1915 naar Schiermonnikoog
   Mechteld Gravendeel - Sneupen in het archief
   Arend J. Maris - Joodse vluchtelingen op Schiermonnikoog
   Oude foto’s
   Verenigingsnieuws
      - Van het bestuur
      - Aanwinsten
   Bibliografie van Schiermonnikoog
   Kort nieuws
      - Thijs de Boer - Franse knoop op het strand van Schiermonnikoog
      - Hilbert G. de Vries - Merklap
   ‘Breaking news’ over de expositie ‘Eilander taal

Correctie
In het artikel over Aafkes Hús (in 17,2) is helaas een vervelende fout geslopen in de afbeelding van de kadasterkaart 1832 op blz. 43 – er is iets misgegaan met de uitsnede van de Westzijde van de Middenstreek.
Afgebeeld is de zuidzijde van de Middenstreek, terwijl het natuurlijk gaat om de noordzijde – de kadastrale nummers 215 en 216.