2016-3:

   Van de redactie
   Inhoud
   50 jaar geleden - Schiermonnikoog 100 jaar badplaats
   Begrafenisvereniging 85 jaar
   WybJan Groendijk - Vredenhof
   Kort nieuws
      - Eendenkooi
      - Verhaal Henk van der Wijk
      - Schiermonikoog in Zuid Afrika
   Arie van der Stoep - Got Tjark 150 jaar
   Bibliografie van Schiermonnikoog