2017-3:

   Hilbert G. de Vries - De aanlegsteiger van 1927 (3)
   Hilbert G. de Vries - Ter herinnering aan Els Perdok
   Victor Claessens - De Von Bernstorff familie - Een echo uit een ver verleden …
   Douwe M. Homan - Momenten uit de levensloop van Pieter Jeppe Teensma
   Arend J. Maris - Piet Teensma, walkapitein op het eiland (1970- 2017)
   Oude foto's
   Kort nieuws
      Kerstvloed 1717
      Oude grafsteen
   Hilbert G. de Vries - Nova
   G. Goïnga - Een jaar op Schiermonnikoog (3)
   Een nieuw boek!
   Bibliografie van Schiermonnikoog
   Verenigingsnieuws
      Van de bestuurstafel
      Verworven
      Nieuwe expositie