Activiteiten

SCHIERMONNIKOOG & ZEEVAART
Tussen Schiermonnikoog en de zeevaart heeft een hechte band bestaan. Eeuwenlang heeft een groot deel van de eilander bevolking zijn broodwinning op zee gevonden. Eerst was dat de kustvisserij en toen die nauwelijks meer loonde volgde de kustvaart en ontstond een levendig vrachtvervoer met plaatsen langs de kusten van Oostzee, Noordzee, Atlantische Oceaan en Middellandse Zee. Tenslotte eindigde dit in het bezeilen van alle wereldzeeŽn en het aandoen van alle continenten. Na de zeilschepen kwamen de stoomschepen. De zee bracht ook het eiland veel welvaart, maar die moest duur worden betaald. Honderden van het eiland afkomstige zeelieden hebben deze welvaart met hun leven moeten bekopen. Meestal is van hen taal noch teken meer vernomen en zonder inkomen dreigden hun vrouwen en kinderen in een armoedeval terecht te komen. Dat alles ligt ver achter ons. De afhankelijkheid van de zeevaart is inmiddels ingewisseld voor die van het toerisme. Het aantal eilanders dat beroepshalve thans nog de wereldzeeŽn trotseert is zo weinig dat de vingers van een hand misschien al wel voldoende zijn.

Om al die eilanders te gedenken die op zee en in den vreemde gebleven zijn is op 29 oktober 2011 een gedenkteken opgericht. Een bronzen golf, die geplaatst is in het plantsoen, in het centrum van het dorp.
Gelukkig zijn er ook nog veel documenten en voorwerpen bewaard gebleven, zodat we ons nog een voorstelling kunnen maken van hoe het er in die tijd aan boord en aan de wal moet zijn toegegaan. Maar, teveel materiaal is gewoon weggegooid. Het opruimvirus lijkt ook op het eiland flink huis te hebben gehouden. Veel speurzin, volharding en inlevingsvermogen is nodig om ook over de eilander zeevaart nog voldoende feitenmateriaal te achterhalen.

Iets meer dan zestig jaar heeft Schiermonnikoog een eigen zeevaartschool gehad. De betekenis van deze school voor de eilander zeevaart en de ontwikkeling en welvaart voor de eilander bevolking is moeilijk te overschatten.
Er zijn plannen om een tentoonstelling te wijden aan die eilander zeevaartschool...
De datum kunnen wij nog niet vastleggen, i.v.m. de ontwikkelingen van de Promenade.
Tegelijk met die expositie hopen we een publicatie over die eilander zeevaartschool te kunnen realiseren.