Bestuur:

Sinds de algemene ledenvergadering van 2 september 2017 bestaat het bestuur uit:

Erik Gerbrands voorzitter
Els Claessens, secretaris
Hans Vugts, penningmeester
Eric Augusteijn, lid
e-mailadres: bestuur@theerenfeer.nl     

Penningmeester/ledenadministratie
Hans Vugts
penningmeester@theerenfeer.nl
Rekening Rabobank Schiermonnikoog
IBAN: NL83 RABO 0346 1834 13
BIC: RABONL2U
Incassant-ID: NL73ZZZ400060930000
Culturele ANBISecretariaat
Els Claessens
Louwvlakte 4
9166 RP Schiermonnikoog
0620 395 896
secretaris@theerenfeer.nl
Documenten