Bestuur:

Sinds de algemene ledenvergadering van 20 februari 2016 bestaat het bestuur uit:

Erik Gerbrands voorzitter
Hans Vugts, secretaris/penningmeester
Eric Augusteijn, lid
e-mailadres: bestuur@theerenfeer.nl     

Administratie
Rekening Rabobank Schiermonnikoog

IBAN: NL83 RABO 0346 1834 13
BIC: RABONL2U
Incassant-ID: NL73ZZZ400060930000
Culturele ANBIAspirant secretaris
Els Claessens
Louwvlakte 4
9166 RP Schiermonnikoog
0620 395 896
secretaris@theerenfeer.nl
Documenten