1. De Vereniging stelt zich ten doel het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf verzamelen, bewaren en onderhouden van het eilander erfgoed in de ruimste zin van het woord.
  Bovendien wil zij de belangstelling voor dit erfgoed bevorderen onder allen die zich op wat voor manier dan ook met Schiermonnikoog verbonden voelen.

 2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het doen verschijnen van een eigen tijdschrift;
  2. het organiseren van tentoonstellingen met daarop afgestemde tijdschriftnummers;
  3. uitgifte van eigen publicaties in de zogeheten 't Heer en Feer - reeks;
  4. het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
  5. het registreren en /of zelf vergaren, bewaren en onderhouden van documenten en objecten;
  6. het zo mogelijk met derden bewaren en zo nodig oprichten van monumenten;
  7. het met derden verwerven en onderhouden van een noodzakelijk geachte accommodatie ten behoeve van het bewaren, onderhouden en vervolgens publiekelijk tonen van het eilander erfgoed;
  8. samenwerking met alle andere op het eiland op het eigen erfgoed gerichte organisaties, verenigingen, stichtingen en groepen;
  9. samenwerking met gelijksoortige organisaties op andere Waddeneilanden.


Statuten