't Heer en Feer

Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging
''t Heer en Feer' Schiermonnikoog


Verschijnt drie maal per jaar
(+ 1 themanummer)

Redactie reguliere nummers:
Hilbrand Abma, Eddy Bakker; Erik Jansen en Hilbert G. de Vries.

Eindredactie reguliere nummers:
Hilbert G. de Vries
Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog
tel 0519 - 531 344; e-mailadres: hgdv@hetnet.nl

Themanummers verschijnen onder verantwoordelijkheid van een eigen redactie!

Ledenadministratie en Financiën:
Hans Vugts
e-mailadres: penningmeester@theerenfeer.nl

Abonnementsprijs:€ 19,00 per jaar
Postabonnees: € 25,00 per jaar
Losse "gewone"nummers: €   3,75
Rekening Rabobank Schiermonnikoog:       NL83 RABO 0346 1834 13


Druk:
NEF-Grafisch Kollum

De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.
NB. Het zuiden is boven!
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddie Bakker).
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is.

(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma)
.

Reguliere nummers tijdschriften vanaf jaargang 1: 1999

Elk nummer bevat meestal de volgende vaste rubrieken:
Redactie- en verenigingsnieuws; Cultuurhistorische aanwinsten; Bibliografie van Schiermonnikoog; Uit archieven; Oude foto's en Reacties van lezers.
Daarnaast bevatten de nummers de hieronder met name genoemde artikelen.
Oude nummers zijn te bestellen via archief@theerenfeer.nl à € 3,75 + verzendkosten.

1/1999: 1,1 | 1,2
2/2000: 2,1/2
3/2001: 3,1 | 3,2
4/2002: 4,1 | 4,2
5/2003: 5,1 | 5,2
  6/2004:   6,1 |   6,2 |   6,3
  7/2005:   7,1 |   7,2 |   7,3
  8/2006:   8,1 |   8,2 |   8,3
  9/2007:   9,1 |   9,2 |   9,3
10/2008: 10,1 | 10,2 | 10,3
11/2009: 11,1 | 11,2 | 11,3
12/2010: 12,1 | 12,2 | 12,3
13/2011: 13,1 | 13,2 | 13,3
14/2012: 14,1 | 14,2 | 14,3
15/2013: 15,1 | 15,2 | 15,3
16/2014: 16,1 | 16,2 | 16,3
17/2015: 17,1 | 17,2 | 17,3
18/2016: 18,1 | 18,2 | 18,3
19/2017: 19,1 | 19,2 | 19,3

Cumulatieve inhoudsopgave | Register van persoonsnamen (t/m 2013) | Themanummers