NIEUWE EXPOSITIE
VAN DE CULTUURHISTORISCHE VERENIGING 'T HEER & FEER.

Zoals u waarschijnlijk bekend verzorgt 't Heer & Feer jaarlijks een tentoonstelling.
Afgelopen jaar was dit een expositie over en met werk van de eilander schilder Luitjen Elles. Deze werd goed bezocht.
Dit jaar leek het even niet te lukken een nieuwe expositie neer te zetten vanwege de ontwikkelingen rond de Promenade. Uiteindelijk bleek de ruimte in het Bezoekerscentrum toch nog beschikbaar tot het einde van dit jaar.
Het op poten zetten van een expositie vraagt veel tijd en energie. Gelukkig waren vier mensen bereid zich in te zetten: Romy Dam, Ernst Borstlap, Auke Talsma en Martin Schoemaker blijken een goed team te vormen. Vanuit het bestuur proberen Marga Flink en ik dit groepje te ondersteunen. Jan Holwerda levert een stevige bijdrage vanuit zijn fantastische archief.
De tijd tot het einde van 2012 is te kort om een lange aanloop te nemen. De expositie zal daarom eenvoudig van opzet zijn.
Er is gekozen voor een selectie uit de voorraad van 't Heer & Feer, waarbij het voornamelijk gaat om objecten die ooit geschonken zijn. De voorwerpen in de ruimte vertellen een verhaal, een verhaal over het leven op dit eiland in vroeger tijden en de verbinding van zijn bewoners met de zee.
De titel van de expositie is dan ook:
'Een kijkje in eilander verleden'.
De bedoeling is dat de expositie in het laatste weekeinde van juli open gaat.
Locatie: Bezoekerscentrum.
De expositie is toegankelijk tijdens de openingstijden hiervan.

Els Claessens