» Film 120 jaar Fanfare en 50 jaar IN

Film 120 jaar Fanfare en 50 jaar IN

82e film in het filmarchief, door Dick Kool

In 2008 bestond het fanfarekorps IN 50 jaar. Dick Kool filmde het jubileumconcert in het Dorpshuis, de beelden worden afgewisseld met foto’s uit het 120 jarige fanfare verleden op Schiermonnikoog. Al in 1888 nam geneesheer en badarts Hendrik Willem van Boven het initiatief tot de oprichting van het Fanfarekorps Schiermonnikoog, hij was ook de eerste dirigent. Na zijn dood neemt de arts Jan Stephen Beekhuis het dirigeerstokje over. In 1910 wordt ook een Christelijk Fanfarekorps “Looft de Heer” opgericht. Beide korpsen beschikken over eigen oefenruimtes, respectievelijk de Schijf en de christelijke lagere school. In 1958 komen de korpsen bij elkaar en wordt de Muziekvereniging IN gevormd. De I en de N zijn ontleend aan seinvlaggen uit de zeilvaart, die samenwerking uitstralen: laat ons in moeilijke tijden bij elkander blijven tot wederzijdse steun.

Camera/montage: Dick Kool

Het is de 82e film in het filmarchief, de film is te zien in de Dick Kool saal in het Koningshuis en voor een klein bedrag thuis te bekijken via de webwinkel.

Blazend en trommelend marcheren door de tijd

Marga Flink en Arend Maris schreven in 2013 het themanummer “Blazend en trommelend marcheren door de tijd” ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van fanfaremuziek op Schiermonnikoog

Als u dit prachtige boekje tegelijk met de film 120 jaar Fanfare en 50 jaar Fanfarekorps IN besteld krijgt u een interessante korting. Bestellen kan via de webwinkel.

Beelden uit de film

Beelden uit de film