» ALV: 23 februari 2019

ALV: 23 februari 2019

De Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 23 februari 2019, aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis.
Vanaf 1 februari staan de vergaderstukken op deze website.