» Koningshuis

Koningshuis

Het Koningshuis wordt momenteel verbouwd

Het Koningshuis wordt momenteel verbouwd

Het Koningshuis wordt momenteel verbouwd

In 1876 werd aan de Nieuwestreek met financiering van Koning Willem III een nieuwe Lagere School gebouwd, met ernaast een woning voor de hoofdonderwijzer. De school is in 1978 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van het gemeentehuis. De meesterswoning (Nieuwestreek 1) is bewoond geweest tot 2018, toen ‘meester’ Henk Koning overleed. Het huis is Koningshuis genoemd naar de laatste bewoner.
Op 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de definitieve bestemming van de woning, deze zal ter beschikking worden gesteld voor ’t Heer en Feer. Zie ook het artikel Koningshuis definitief voor ’t Heer en Feer.

Maandag 31 mei 2021  hebben de gemeente en de Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog de huurovereenkomst van het Koningshuis getekend.