» Jaarboek

Jaarboek

Jaarlijks geeft 't Heer en Feer in het voorjaar een Jaarboek uit, dat de gebeurtenissen in het voorgaande jaar beschrijft. Verder hoofdstukken met de titels 'Eilanders'(geborenen en overledenen), 'Jeugd', 'Natuur', Historie'(wat gebeurde er 50 en 25 jaar geleden op het eiland) en 'In en om het dorp' (opvallende veranderingen met hun historische achtergrond).

Jaarboek 2022

Het Jaarboek 2022 werd gepresenteerd op 18 maart 2023.

Op zaterdag 18 maart 2023 werd in het Koningshuis het Jaarboek 2022 gepresenteerd!
De redactie van het Jaarboek heeft ook nu weer prachtig werk afgeleverd. Het Jaarboek geeft een goed beeld van het leven op het eiland, het wel en wee, met aandacht voor zowel kleine als grote gebeurtenissen.
De vele foto’s verlevendigen de tekst en dragen daardoor bij aan het beeld dat we ons van 2022 door dit jaarboek kunnen vormen en in herinnering houden.
Dat is ook de waarde van de jaarboeken, waarvan 2022 de negentiende editie is.
Ze helpen mee de band met het verleden vast te houden, veel voor vergetelheid te behoeden en ontwikkelingen te duiden.
De onlangs overleden verzetsvrouw Joke Folmer staat op de omslag en wordt uitgebreid in het jaarboek herdacht.

Het is te bestellen via de webwinkel.

Jaarboek 2021

Het Jaarboek 2021 verscheen op 2 april.

Voor ’t Heer en Feer was 2021 een belangrijk jaar. Het jaar van de realisatie van een eigen onderkomen, dat we delen met Zorg & Welzijn en schildersclub De Kwast. Via de Dorpsbode en onze website kon de verbouwing worden gevolgd. In mei werd de huurovereenkomst met de gemeente en de samenwerkingsovereenkomst met onze medebewoners getekend. Vlak voor de bouwvak waren de belangrijkste bouwactiviteiten klaar en begonnen we met het inrichten van het Koningshuis. Per 1 september startte Zorg & Welzijn formeel met de activiteiten en per 1 oktober De Kwast. In september en oktober werd onze expositie ingericht die wegens de Corona-maatregelen helaas gesloten moest blijven tot begin 2022. Op 11 november was de officiële opening van het Koningshuis door de commissaris van de Koning en onze burgemeester. Dit alles mogelijk gemaakt door financiële steun uit het Iepen Mienskipsfûns en de gemeente Schiermonnikoog die een krediet beschikbaar heeft gesteld voor de verbouwing van het pand.
Dit alles en veel meer is vastgelegd in dit mooie jaarboek dat op 2 april 2022 werd gepresenteerd. Petje af voor de jaarboekredactie die deze achttiende editie weer met veel zorg en toewijding heeft vastgelegd.

Het is te bestellen via de webwinkel.

Jaarboek 2020

Het Jaarboek 2020 verscheen op 10 april 2021 en is te bestellen via de webwinkel.

Jaarboek 2019

Het Jaarboek 2019 is op 4 april 2020 verschenen en is ook te bestellen via de webwinkel.

Jaarboek 2018

Op zaterdag 30 maart 2019 zag het jaarboek 2018 het licht. De presentatie vond plaats in het Koningshuis. Het was dan ook geen moeilijke keuze aan wie het eerste exemplaar van het Jaarboek overhandigd zou worden: aan Rita, Sander en Yannes Koning ofwel de Koningskinderen.

Dit gebeurde in de zonovergoten woonkamer van het Koningshuis door Joyce van Bon, voorzitter van ’t Heer en Feer, onder toeziend oog van een groot aantal genodigden en belangstellenden. Het was een gezellige middag!

De redactie van het jaarboek heeft ook nu weer prachtig werk afgeleverd. Het jaarboek geeft een goed beeld van het leven op het eiland, het wel en wee, met aandacht voor zowel kleine als grote gebeurtenissen. De vele foto’s verlevendigen de tekst en dragen daardoor bij aan het beeld dat we ons van 2018 door dit jaarboek kunnen vormen en in herinnering houden.
Dat is ook de waarde van de jaarboeken, waarvan 2018 de vijftiende editie is. Ze helpen mee de band met het verleden vast te houden, veel voor vergetelheid te behoeden, ontwikkelingen te duiden.

Alle jaarboeken op een rij, te bestellen in de webwinkel.