» Themanummer

Themanummer

Jaarlijks geeft de vereniging een thema-uitgave (boekje of dvd) uit. Het themanummer wordt aan de leden toegezonden en is te bestellen in de webwinkel..  

2023: Willem Dijk

Het ’t Heer en Feer themanummer 2023 is gewijd aan Willem Dijk.
Het prachtige boekje is geschreven door achterkleinkinderen Tom en Els Sandijck en Bernard Vegter.
Op Schiermonnikoog is ‘Meester’ Willem Dijk geen onbekende; van 1884 tot zijn overlijden
in 1904 was hij de zeer geziene leraar-directeur van de Zeevaartschool. Op het kerkhof staat zijn imposante grafmonument en in het dorp leeft zijn naam voort in de Willem Dijkstraat.
De eerste kwart eeuw van zijn werkzame leven wordt in de literatuur over Schiermonnikoog en de Zeevaartschool vrijwel nergens genoemd. In dit themanummer wordt ook deze periode uit het
leven van Willem Dijk uitgebreid belicht.
Leden van ’t Heer en Feer krijgen het tijdschrift thuis bezorgd, losse nummers zijn te bestellen via de webwinkel.

2022: Vredenhof

Deze uitgave is helaas vertraagd en zal eind 2023 verschijnen.

2021: Klozum

Dit jaar is het thema Klozum; het feest dat op Schiermonnikoog op 5 december wordt gevierd. Maar dit jaar niet omdat 5 december een zondag is. Dan verschuift het feest naar maandag. Auteur Jan Kooistra heeft zich verdiept in het ontstaan van Klozum, andere plaatsen waar dit feest ook wordt gevierd en uitleg over Klozum zelf. Dit alles wordt verfraaid met mooie tekeningen en foto’s.
Het is te bestellen via de webwinkel!

2020: Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd

Op 11 juni 2020 was het 75 jaar geleden dat Schiermonnikoog, als laatste stukje Nederland, is bevrijd. In het themanummer 2020 van ’t Heer en Feer is een beknopte weergave te lezen van de belangrijkste gebeurtenissen in de periode 1940-45 op het eiland. De uitgave is voorzien van veel foto’s. Ook zijn zes zogenaamde QR-codes afgedrukt die toegang geven tot meer dan 30 minuten videobeelden. De beelden variëren van kijkjes in bunkers, gesprekken met getuigen tot spectaculaire beelden van een laagvliegende geallieerde bommenwerper boven Schiermonnikoog. Aanvullingen op het themanummer zijn welkom! Een speciale QR-code achterin het boekje verwijst naar een update-pagina, zodat deze informatie voor iedereen toegankelijk is en blijft.

Het themanummer is ook in een Duitse vertaling beschikbaar.

Martina Kurth-Schumacher hat die Broschure auf Deutsch übersetzt.


2019: Rijsbergen van burcht tot klooster

Het themanummer 2019 gaat over de historie van Rijsbergen, geschreven door Els Claessens.

In dit nummer wordt de historie van Rijsbergen beschreven en de personen die als eigenaren van het eiland dit huis voor kortere of langere tijd in eigendom hadden, evenals de rol die deze mensen vervulden en hun betekenis daardoor voor Schiermonnikoog.

Rijsbergen, gebouwd als burcht voor de Stachouwers, daarna in gebruik als (jeugd)herberg en sinds kort het klooster van de monniken.

Het themanummer is ook in een Duitse vertaling beschikbaar.

Martina Kurth-Schumacher hat die Broschure von Els Claessens auf Deutsch übersetzt.


2018: Klaas Onnes, kapitein en schilder (2e druk)

Klaas Onnes aan het werk in zijn atelier.

Themanummer 2018 is gewijd aan Klaas Onnes.
Klaas Onnes (1893-1971) voer meer dan 40 jaar (waarvan 32 jaar als kapitein) op de veerboten van Oostmahorn naar Schiermonnikoog en terug. Daarnaast was hij een hartstochtelijk amateurschilder. Hij schilderde zijn wereld van schepen, zee en eiland.
Zijn kleindochter Joke Gaasendam-Onnes verzorgde het themanummer over haar opa.


2017: Strandpalen (2e druk)

In 2018 was het precies 150 jaar geleden dat de eerste strandpalen op Schiermonnikoog werden geplaatst.
De oorspronkelijke functie van de strandpalen is het bewaken van de kust en natuurlijk ook de mensen achter die kust. Die functie is grotendeels overgenomen door GPS, luchtfoto’s, satellietbeelden, etc..
In het themanummer ‘Trouwe wachters’ (’t Heer en Feer, 2017) staat uitgebreid beschreven de functie van de strandpalen, de betekenis van de nummers en letters en de huidige waarde van de palen.
De historische documenten en kaarten geven een beeld van de geschiedenis van de strandpalen op Schiermonnikoog.


2016/2017: Zomerhuizen

Ter gelegenheid van de viering van Schiermonnikoog-150 jaar badplaats heeft ’t Heer en Feer in het bezoekerscentrum van juli 2016 tot december 2017 een expositie gehad over de zomerhuizen op het eiland.

Har Tortike, filmmaker, maakte een prachtige film over het onstuimige begin van de zomerhuizen. Als gevolg van een gewijzigde zeestroming, die rond 1920 het luxueuze Badhotel en een villa vernielde, moesten twee andere villa’s verplaatst worden. Eén, Opduin, zelfs twee keer.


Overzicht themanummers

Luitjen Elles, van alles maakte hij een kunstwerkje... Themanummer 2011

Naast de themanummers zijn er ook enkele uitgaven verschenen in het kader van de z.g. ‘Historische Reeks’ (HR).
Sommige themanummers zijn helaas uitverkocht, 13 zijn inmiddels in een 2e druk verschenen. De onderstreepte uitgaven zijn via de webwinkel verkrijgbaar als drukwerk, dvd of download, door op de titel te klikken.

Willem Dijk, 2023
Klozum, 2021
Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd, 2020
Rijsbergen, van burcht tot klooster 2e druk, 2019
Klaas Onnes 2e druk, kapitein en schilder, 2018
Strandpalen 2e druk, trouwe wachters, 2017
Zomerhuizen op Schiermonnikoog, dvd, 2016
It ooine laun, dvd, 2016
De ooine taal fan it eilaun, met cd, 2016
Twee oorkonden en een kwestie 2e druk, 2015
Henriette, een vedette van de Lytje Pole, dvd, 2014
Blazend en Trommelend door de Tijd, oblong, 2013
Het oude dorp van 1889 tot 1956, losbladig, 2012
In het voetspoor van monniken, 2011 (HR)
Luitjen Elles, van alles maakte hij een kunstwerkje, 2011
Van wel- en waterput naar waterleiding, 2010
Merklappen; Nuttige handwerken; Kleding 2e druk, 2009
Van Badhôtel tot Strandhotel 2e druk, 2008
Bosch, verdwenen eiland, 2007
Een wandeling door het oude dorp 2e druk, oblong, 2006
De laatste reis van het zeilschip George Washington, 2005 (HR)
Boeren op Schiermonnikoog, 2005 (download)
Schiermonnikoog, een wandelend eiland, 2004
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schierm’oog, 2003 (HR)
Jacht, stroperijen en robbenvangst 2e druk, 2002
Strandingen en jutters 2e druk, 2002
Winters op Schiermonnikoog, 2001
170 jaar reddingswerk 2e druk, 2000
Een eeuw toerisme 2e druk, 1999
Vredenhof, 1998
Schiermonnikoog door schildersogen, 1997