» Tijdschrift

Tijdschrift

De leden van 't Heer en Feer krijgen drie maal per jaar het gelijknamige tijdschrift toegezonden. Het tijdschrift bestaat sinds 1999.

Elk nummer bevat meestal de volgende vaste rubrieken:
Redactie- en verenigingsnieuws; cultuurhistorische aanwinsten; bibliografie van Schiermonnikoog; uit archieven; oude foto’s en reacties van lezers.

Losse nummers van de laatste drie jaar zijn te koop voor €3,75 per stuk, oudere nummers 5 voor €10,- plus eventuele verzendkosten zijn te bestellen via de webwinkel.


Redactie

De redactie van het tijdschrift bestaat uit:
Hilbrand Abma, Eddy Bakker, Erik Jansen en Hilbert G. de Vries.

Eindredactie:
Hilbert G. de Vries
Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog
tel 0519 – 531 344; e-mailadres: hgdv@hetnet.nl

Druk:
Nef-Gak Kollum / Rekladruk Gytsjerk

 


Omslag

De kaart op het omslag wordt bewaard in het archief van Tresoar in Leeuwarden. Lang is aangenomen dat de kaart in 1737 is vervaardigd  in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.
NB. Het zuiden is boven!

Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is.

H.D. Teensma geeft echter in zijn boek ‘Historie van Schiermonnikoog, Feiten & Fictie’ (2018) aan dat de kaart zeer waarschijnlijk een vervalsing is. Nader onderzoek zal de ware herkomst van de kaart moeten onthullen.

’t Heer en Feer vindt de kaart curieus genoeg om hem nog enige tijd te blijven gebruiken op de omslag van het tijdschrift.

De Kaperskaart.

De Kaperskaart.