» Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Wanneer: zaterdag 24 februari 2018, aanvang 14.00 uur. Waar: Dorpshuis Schiermonnikoog.

Agenda

 • 1. Opening.
 • 2. Vaststellen agenda.
 • 3. a. Vaststellen verslag van de ALV op 25 februari 2017.
 • 3. b.Vaststellen verslag van de bijzonder ledenvergadering op 2 september 2017.
 • 4. Mededelingen.
 • 5. Ingekomen stukken.
 • 6. Jaarverslag 2017 door secretaris
 • 7. Financieel:
  7. a. Verslag van de penningmeester;
  7. b. Verslag van de kascommissie;
  7. c. Verkiezing kascommissie 2019;
  7. d. Vaststellen jaarrekening 2017;
  7. e Vaststellen begroting 2018.
 • 8. Verslagen van de werkgroepen:
  8. a Sam Dijs: funerair erfgoed;
  8. b Hilbert de Vries: tijdschrift;
  8. c Eric Augusteijn: expositie, collectiebeheer, jaarboek, websites.

Pauze

Tijdens de pauze kunnen leden uit een arsenaal van cultuurhistorisch materiaal kiezen tegen een zelf te bepalen vergoeding.

 • 9. Beleidsplan.
 • 10. Bestuursverkiezing.
  Kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden vóór de opening van de vergadering.
 • 11. Rondvraag.
 • 12. Aankondiging algemene ledenvergadering 2019: datum, tijdstip en locatie.
 • 13. Sluiting

KORTE LEZING DOOR HENDO TEENSMA over zijn juist verschenen boek.

De uitnodiging met jaarrekening 2017 en begroting 2018 wordt aan de leden toegezonden, uiterlijk een week voor de vergadering.
Het is prettig wanneer u bij verhindering dit door wilt geven aan het secretariaat: secretaris@theerenfeer.nl