» ALV 2021 wordt schriftelijk afgehandeld

ALV 2021 wordt schriftelijk afgehandeld

Leden krijgen binnenkort een brief hierover, bijgaand de stukken die hierin worden genoemd

Ondanks veel dingen die in 2020 vanwege corona niet konden of zaken die anders liepen dan verwacht, heeft het jaar ons toch veel moois gebracht. Het boek over de Zeevaartschool is gerealiseerd. We hebben weer een prachtig Jaarboek aan de reeks mogen toevoegen. Het themanummer 2020 is met veel enthousisame ontvangen en het Tijdschrift is weer 3 x verschenen. En onze (web)winkel die weer is gegroeid met nieuwe maar ook opnieuw uitgegeven titels. De collectie en het filmarchief zijn beiden verrijkt met mooie en belangrijke items. De exposities werden tijdelijk verplaatst naar de oude zeevaartschool. Vol vertrouwen gaan we verder met de plannen voor de inrichting van het Koningshuis.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 maart a.s. hadden we u ook graag meer willen vertellen over de plannen voor de komende periode. Helaas is het ook dit jaar vanwege corona niet haalbaar een fysieke bijeenkomst, in de eerste drie maanden van het jaar zoals onze statuten dat voorschrijven, te organiseren. Het wordt ook dit jaar weer schriftelijk afgedaan. We hebben inmiddels alle vergaderstukken wel in orde gemaakt, ook de stukken voor de Stichting zijn klaar welke weer belangrijk zijn voor het behoud van ANBI-status. Alle documenten vindt u hier: