» ALV 2022 gaat niet door

ALV 2022 gaat niet door

Algemene Ledenvergadering wordt schriftelijk afgehandeld

Hoewel de persconferentie van 15 februari jl. de benodigde ruimte heeft gegeven om het Koningshuis gedoseerd te openen voor bezoekers en het verenigingsleven weer voorzichtig op te starten, laat de realiteit ons een pas op de plaats maken. Op Schiermonnikoog is een grote uitbraak van het coronavirus gaande. Sinds het uitbreken van het coronavirus nu twee jaar geleden, zijn wij altijd heel voorzichtig geweest.
Ook nu is het ons niet waard dat iemand door ’t Heer en Feer-activiteiten mogelijk besmet zou kunnen raken. We hebben dan ook besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zaterdag 26 maart a.s. in het Dorpshuis NIET door te laten gaan.

Tijdens de ALV hadden we graag met u willen terugblikken op het afgelopen verenigingsjaar en hadden u willen vertellen over de plannen voor de komende periode. Daarnaast hadden we na afloop graag met u het glas willen heffen in het Koningshuis.
In 2021 is de belangrijke doelstelling behaald: het verkrijgen van een eigen onderkomen voor ’t Heer en Feer! Een plek waar het eilander erfgoed een thuis heeft gekregen en gedeeld kan worden met een ieder die belangstelling heeft voor de cultuurhistorie van Schiermonnikoog.
Na 31 jaar is het eindelijk zover!
Wij realiseren ons dat dit de derde keer is dat we niet fysiek bij elkaar te komen in de eerste drie maanden van het jaar, zoals de statuten dat voorschrijven.
Ook dit jaar zal de ALV weer schriftelijk worden afgedaan. Alle vergaderstukken van de vereniging staan op deze webpagina. De documenten van de stichting staan op de eigen pagina.

Graag extra aandacht voor het volgende punt t.a.v. het bestuur:
De bestuurstermijn van Els Claessens is in september 2021 verlopen. Els stelt zich herkiesbaar. Het bestuur wil Els graag als secretaris voor een volgende bestuurstermijn voordragen.

A) Het voorstel is dan ook Els Claessens te herkiezen als secretaris.

De jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de bevindingen van de kascommissie, ondersteund door het jaarverslag 2021 en het beleidsplan 2022, vormen de grondslag om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen bestuursjaar. Het verzoek is dan ook:

B) (Finale) decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar op basis van de jaarrekening 2021, de verklaring van de kascommissie en het jaarverslag 2021.

C) In te stemmen met de begroting 2022 en het beleidsplan 2022 van de vereniging.

Ook wij vinden het spijtig e.e.a. niet nader mondeling te kunnen toelichten. We zijn echter ook een praktisch bestuur. We willen graag door op de weg die we hebben ingezet en vertrouwen erop dat u ons daarbij ondersteunt. Via onze website, FaceBookpagina, Tijdschrift, Dorpsbode en Koningshuis kunt u ons nauwlettend volgen.
Mocht u na het doornemen van de ALV-stukken nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.
Uw vraag en ons antwoord zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Indien u instemt met A), B) en C) dan hoeft u verder niets te doen. Indien u niet instemt met A), B) en/of C) dan verzoeken we u dit uiterlijk donderdag 31 maart 2022 aan ons bekend te maken.
Contactgegevens:
e-mail: bestuur@theerenfeer.nl
of
CHV ’t Heer en Feer
Nieuwestreek 1
9166 LX Schiermonnikoog

De volgende ALV is vastgesteld op:
zaterdag 18 maart 2023 om 14.00 uur
in het Koningshuis, Nieuwestreek 1 te Schiermonnikoog.

Het Koningshuis is het nieuwe onderkomen van ’t Heer en Feer!

Het Koningshuis is het nieuwe onderkomen van ’t Heer en Feer!