» Bestuursvergadering 12 mei 2020

Bestuursvergadering 12 mei 2020

Vanwege de coronamaatregelen vergaderde het bestuur op dinsdag 12 mei op afstand met elkaar, via Skype.

Nu van regeringswege de maatregelen enigszins versoepeld zijn, denkt het bestuur na of en hoe het Koningshuis weer open te stellen. Dit is afhankelijk van inzetbaarheid gastheren en -vrouwen, grotendeels vallend in de categorie senioren en dus kwetsbaar i.v.m. het virus. Ook zal het niet eenvoudig worden een route door het huis te realiseren waarbij de 1,5m afstand in acht kan worden genomen. Het bestuur denkt na over een tijdelijke alternatieve locatie, so wie so nodig wanneer de verbouwing gaat starten. Bedoeling is daar binnenkort een besluit over te nemen.
Wanneer de renovatie zal beginnen is niet duidelijk, aan het financiële plaatje werd en wordt geschaafd, ook is de termijn voor het indienen van zienswijzen niet afgelopen. Al met al nu geen groen licht, wel gaat het nog steeds de goede kant op.
Zeker nu de vrijwillige bijdragen van bezoekers in het Koningshuis zijn weggevallen, is de webwinkel een belangrijke bron van inkomsten. Er worden vrijwel dagelijks bestellingen gedaan. Ook eilanders maken in toenemende mate gebruik van de webwinkel voor de aanschaf van materiaal.