» Bestuursvergadering/Corona-update

Bestuursvergadering/Corona-update

Activiteiten opgeschort wegens Corona-virus

Op dinsdag 10 maart kwam het bestuur voor de maandelijkse vergadering bijeen in het Koningshuis. Toch nog in het Koningshuis! De geplande renovatie vergt een langere voorbereidingstijd dan aanvankelijk gedacht.  Daarom wordt besloten een nieuwe expositie in te richten in het Koningshuis. Deze zal gewijd zijn aan de zeevaartschool die op het eiland bestaan heeft. Op 21 maart zal het door Arend Maris geschreven boek “De zeevaartschool van Schiermonnikoog” gepresenteerd worden, een mooie aanvulling in de reeks door ’t Heer en Feer uitgegeven boeken.

Er zal een handleiding gemaakt worden voor mensen die testamentair iets willen doen voor ’t Heer en Feer. Aanleiding daartoe zijn vragen van leden hoe zoiets te regelen.

Voor de algemene ledenvergadering werden de laatste voorbereidingen getroffen. Ten tijde van de vergadering was al of niet doorgaan van de vergadering n.a.v. het Corona-virus nog niet aan de orde.

***

Naar aanleiding van de nieuwe instructies van de overheid is het bestuur op 13 maart nog kort bij elkaar geweest. Nu het Corona-virus ook ons land in de greep heeft hebben wij als bestuur de volgende maatregelen getroffen:

–  Het Koningshuis is vanaf heden in ieder geval tot en met dinsdag 19 mei gesloten voor publiek.

– De Algemene Ledenvergadering van zaterdag 21 maart 2020 wordt tot nader orde uitgesteld.

–  De aansluitende presentatie van het boek De Zeevaartschool van Schiermonnikoog 1872 – 1934 komt te vervallen. Het eerste exemplaar zal die dag wel (veilig) worden uitgereikt aan Bennie van Bon. Foto’s van de uitreiking zullen op onze website, Facebook en in de Dorpsbode worden gepubliceerd.

– De presentatie van het Jaarboek 2019 op zaterdag 4 april 2020 vindt plaats zonder publiek. Ook de foto’s van deze presentatie zullen op onze website, Facebook en in de Dorpsbode te zien zijn.