» Bestuursvergadering 10 dec. 2018

Bestuursvergadering 10 dec. 2018

Voor de laatste keer dit jaar schoof het bestuur aan tafel voor de maandelijkse vergadering. Het werd een lange sessie. Er is dan ook veel beweging in de vereniging sinds de – tijdelijke – beschikking over het Koningshuis.
Het bestuur is bezig een toekomstvisie te ontwikkelen, daar werd veel tijd aan besteed. Er werd nog nagepraat over de succesvolle avond in het Koningshuis met Klozum en de kerstborrel voor vrijwilligers werd voorbereid.
Een lastig thema is de ANBI-status, waaraan dan ook de nodige tijd werd besteed. De belastingdienst accepteert niet dat we Vereniging en Stichting m.b.t. de ANBI-status onder éen hoed hebben geschoven. Het vergt veel energie en tijd om dit te gaan ontvlechten maar er zit niets anders op. Werk aan de winkel dus.
Ondanks deze tegenvaller vinden we 2018 een succesvol jaar en zien we vol vertrouwen het komende jaar tegemoet.
We wensen alle leden en geïnteresseerden voor de cultuurhistorie van Schiermonnikoog een mooi 2019.