» Bestuursvergadering 10 juli 2018

Bestuursvergadering 10 juli 2018

-

Op dinsdag 10 juli kwam het bestuur bij elkaar voor de maandelijkse vergadering. De ledenvergadering die gehouden zal worden op 21 juli werd voorbereid. Deze vergadering is belegd vanwege het gedwongen vertrek van voorzitter Erik Gerbrands i.v.m. zijn functie als wethouder. Het bestuur zal Etty van de Veer en Joyce van Bon voordragen als nieuwe bestuursleden. Beide dames hebben er veel zin in. Zij zullen tijdens de vergadering zelf hun motivatie uit de doeken doen. Alle leden hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. De vergadering is in het Dorpshuis ( ingang achterzijde) en begint om 14.30u. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u iemand machtigen te stemmen d.m.v. het daarvoor meegestuurde formulier.

Tijdens de bestuursvergadering werd weer gesproken over huisvesting. College en raad zijn nu met reces, we hopen dat ze daarna met frisse energie dit langslepende onderwerp  aanpakken. Intussen maakt het bestuur plannen. Daarvoor is het wel nodig te weten wat de locatie wordt.

De begroting voor 2019 is ingediend door onze penningmeester Hans Vugts. Er is een apart budget aangevraagd voor renovatie van de taalstenen. Twee stenen zijn weer in orde en teruggelegd, nog zes te gaan.