» Bestuursvergadering 14 april 2020

Bestuursvergadering 14 april 2020

In deze tijd van Corona vond de maandelijkse bestuursvergadering noodgedwongen plaats via Skype.
Dat bleek een uitstekende methode, er werd met verve vergaderd.

Het bestuur aan de Skype.

Besloten werd dat bij niet doorgaan van de algemene ledenvergadering – deze had moeten plaatsvinden op 21 maart –  de leden schriftelijk zal worden verzocht te reageren op voorstellen van het bestuur. Ook zullen leden langs die weg worden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het Koningshuis.

We evalueerden de belangrijkste activiteiten van de afgelopen tijd:

Ondanks deze lastige periode werd het boek van Arend Maris over de zeevaartschool gepresenteerd, zij het in een minimaal gebeuren. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de 102-jarige heer Van Bon. Deze bezocht als leerling nog de zeevaartschool. De school sloot voorgoed de deuren in 1934.

Het jaarboek 2019 kwam uit. De families Hellinga en Nijdam ontvingen een eerste exemplaar, ook al in een kleine bezetting vanwege de 1,5 m-discipline.

De werkgroep die het jaarboek samenstelde heeft een mooie jaargang afgeleverd!

De voorbereiding voor de verbouwing van het Koningshuis is nu zo ver dat naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn een omgevingsvergunning rond komt.

Voorzichtig werd nagedacht over openstellen van het Koningshuis in de 1,5 m-samenleving, wanneer de regering groen licht geeft.