» Bestuursvergadering 16 sept. 2020

Bestuursvergadering 16 sept. 2020

De verbouwing van het Koningshuis is van start gegaan.

De bestuursvergadering op 16 september start met de mededeling van de voorzitter dat de verbouwing van het Koningshuis een dag eerder dan toch eindelijk van start is gegaan, na een vertraging van ongeveer anderhalf jaar. Het huidige onderdak, in de voormalige zeevaartschool, is tijdelijk dus het bestuur hoopt op een voorspoedig verloop van de renovatie.

Het archief moet voor 1 november zijn verhuisd i.v.m. verbouwing van het Dorpshuis, waar dit nu gevestigd is. Het archief vindt tijdelijk onderdak in het Bezoekerscentrum.

De verkopen via de website en het winkeltje in de expositie lopen goed. Er is een start gemaakt met herdruk van bestaande uitgaven. O.a. het themanummer uit 2017 over de strandpalen kent nu een tweede, enigszins gewijzigde editie. Harry Alers, de schrijver ervan, heeft interessante informatie toegevoegd aan de tekst.

Het themanummer van 2020 “75 jaar bevrijding” verschijnt binnenkort in een Duitstalige versie.