» Bestuursvergadering 17 juni

Bestuursvergadering 17 juni

Koningshuis blijft nog gesloten

Voor het eerst “sinds corona” vergaderde het bestuur weer live, in het Koningshuis. Een Koningshuis dat volgens plan nu gerenoveerd en heropend zou zijn, maar waar nog steeds geen start is gemaakt met de verbouwing. Het is wachten op de Gemeente en de aannemer. Besloten wordt met beide het gesprek aan te gaan, om enige druk uit te oefenen.
Plannen voor een alternatieve locatie voor de duur van de verbouwing werden besproken, waarbij o.a. gedacht wordt aan een kleine expositie over 75 jaar bevrijding op het eiland, tevens onderwerp van het themanummer dat onlangs uitkwam. Daar is veel belangstelling voor.
Er is een cursus ontwikkeld voor de eilander taal. We besluiten daar zeker iets mee te gaan maar pas later dit jaar. Voorlopig genoeg hooi op de vork.