» Bestuursvergadering 18-02-2021

Bestuursvergadering 18-02-2021

Het bestuur vergaderde ook deze keer online via Skype.

In de bestuursvergadering van februari werd veel tijd besteed aan de voorbereiding van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zou gehouden worden op zaterdag 20 maart maar kan, net als in 2020, niet op locatie doorgang vinden vanwege corona. Begin maart zullen de leden alle stukken per post dan wel per email ontvangen, met een ruime termijn om op de inhoud daarvan te reageren.

Uiteraard stond ook het Koningshuis weer geagendeerd. De verbouwing vordert gestaag. Het bestuur heeft regelmatig overleg met Anno Jager die in opdracht de Gemeente het project begeleidt. Wensen van de kant van ’t Heer en Feer, vnl. gericht op behoud van het karakter van het huis en op het geplande gebruik ervan worden serieus genomen. Ook m.b.t. de inrichting worden stappen gezet, de plannen concreter.