» Bestuursvergadering 18 juni 2019

Bestuursvergadering 18 juni 2019

Het bestuur kwam bijeen op dinsdag 18 juni voor de maandelijkse vergadering.
Er viel veel positiefs te bespreken.

De verkoop van het jaarboek 2018 loopt zo goed dat de voorraad tot bijna nul is geslonken. Jaarboeken uit het verleden die niet meer in boekversie verkrijgbaar zijn, kunnen digitaal worden aangeschaft via de webwinkel van ’t Heer en Feer. De webwinkel blijkt een goede zet. Er wordt veel gebruik van gemaakt, daardoor worden geïnteresseerden aan materiaal geholpen en inkomsten gegenereerd. De film over de walvisvaart die via de webwinkel ‘on demand’ te zien is vindt veel aftrek. Bedoeling is om meer films met een cultuurhistorische inhoud op deze manier te gaan aanbieden.

Wat betreft de ontwikkelingen m.b.t. het Koningshuis, de Gemeente is aan zet.Voor het zomerreces komt dit onderwerp niet meer op de agenda van de raadsvergadering. Kwestie van een lange adem.
Voor velen staat de zomervakantie voor de deur. Het eiland, ook het Koningshuis, wordt al weer drukker bezocht. De openingstijden zullen tijdens de vakantie verruimd worden.