» Bestuursvergadering 18 sept. 2018

Bestuursvergadering 18 sept. 2018

Op 18 september kwam het bestuur bijeen voor de maandelijkse vergadering, deze keer in het Koningshuis, tijdelijk ter beschikking gesteld door de gemeente (vooralsnog tot 18 oktober). Een behoorlijk deel van de vergadering werd besteed aan de toekomst van de vereniging. Het Koningshuis toont aan dat een eigen onderdak een enorme impuls betekent.  Er is een kleine expositie ingericht, gewijd aan de eilander taal, de walvisvaart, de strandpalen en de walvisvaart. Deze wordt druk bezocht. Wat helpt is de centrale ligging van het Koningshuis en de ruime openingstijden. Bovendien worden er veel activiteiten georganiseerd. Het bestuur is bezig een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Een eigen locatie vormt daarin een belangrijke factor.

Er werd gesproken over het aantrekken van financiële middelen naast de reguliere inkomsten zoals de contributies door leden. De penningmeester kwam met het goede nieuws dat ook voor 2019 de maximale subsidie van € 3.500 is verleend door de gemeente. Daarnaast loopt er een aanvraag subsidie t.b.v. de taalroute, daar is nog geen antwoord op gekomen.

Het was prettig vergaderen in deze inspirerende omgeving, te midden van voorwerpen in het bezit van ’t Heer en Feer of in bruikleen, soms al jaren opgeslagen maar nu onder het stof vandaan gehaald en in het daglicht gezet waar ze de aandacht krijgen van menig belangstellende.