» Bestuursvergadering 19 febr. 2019

Bestuursvergadering 19 febr. 2019

Op dinsdag 19 februari kwam het bestuur bij elkaar voor de maandelijkse vergadering, in het Koningshuis. Het gebruik daarvan zou eind maart aflopen maar is inmiddels door de gemeente wederom verlengd, tot onze grote vreugde.

Aan de orde kwam – uiteraard – de algemene ledenvergadering van zaterdag 23 februari a.s. De laatste voorbereidingen daarvoor werden getroffen.

Verder was er aandacht voor allerlei plannen en initiatieven. Zoals hoe de QR-code bij de taalstenen op locatie in te voeren en het regelen van de renovatie van de steen in het plantsoen en die bij het Vredenhof. De zware stenen moeten gelicht en vervoerd worden, een lastige klus. Gelukkig was Natuurmonumenten meteen bereid daarbij te helpen, toen we een verzoek daartoe aan deze organisatie richtten.

Er is een plan voor een digitale nieuwsbrief, er wordt nagedacht over vernieuwing van de expositie in het Koningshuis en er werd al even gesproken over de opvolging van de expositie in het Bezoekerscentrum, waar nu die van Klaas Onnes nog te bezichtigen is. Veel plannen dus, veel activiteit, binnen ’t Heer en Feer wordt hard gewerkt. Als bestuur zijn we dan ook blij met de hulp die we daarbij van diverse leden mogen krijgen.