» Bestuursvergadering 2 dec. 2020

Bestuursvergadering 2 dec. 2020

Voor de laatste vergadering van het jaar is het bestuur weer aangewezen op Skype.

De verbouwing van het Koningshuis is na enige vertraging op gang gekomen. De gemeente heeft, opdrachtgever zijnde, een projectleider aangesteld om het proces naar een goed einde te leiden. Daarmee zal het bestuur regelmatig in gesprek gaan. M.n. het behoud van de sfeer van het ‘oude’ Koningshuis is een punt dat de nodige aandacht vraagt. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.

Vanwege corona is de expositie in Nieuwestreek 7 nog steeds gesloten. Dat zal zeker nog tot in januari zo blijven, wordt eensgezind besloten. In de kerstperiode zijn er veel mensen op het eiland, de toeloop zou te groot worden. Dat is onverantwoord, mede gelet op de leeftijd van de meeste gastheren en -vrouwen die in de expositie bezoekers rondleiden. Wel is er een museumgids uitgekomen. Ook zonder bezoek aan het museum is het een interessant boekwerkje, met veel beeldmateriaal uit de expositie over aansprekende onderwerpen als de zeevaart, de eilander taal, 75 jaar bevrijding, strandpalen, Vredenhof, ambulancevluchten. De VVV gaat het verkopen, ook is het te bestellen via www.theerenfeer.nl

Het tijdschrift stond ook op de agenda. Het is een belangrijk communicatiemiddel naar onze leden. Samen met de redactie van het Tijdschrift willen we kijken of we het Tijdschrift wellicht volledig in kleur kunnen laten drukken en hoe we de leden meer kunnen betrekken bij het Tijdschrift. Begin januari 2021 gaan we hiermee met elkaar aan de slag.

2020 eindigt met een financieel gunstig resultaat, zo meldt de penningmeester. Dit ondanks de beperkingen i.v.m. corona. Online wordt er dagelijks wel iets besteld.