» Bestuursvergadering 20 aug. 2020

Bestuursvergadering 20 aug. 2020

Woensdagavond 20 augustus kwam het bestuur bijeen voor de maandelijkse vergadering. Locatie was het gebouw van de voormalige Zeevaartschool in de Willemshof, tijdelijk onderdak voor ’t Heer en Feer i.v.m. de verbouwing van het Koningshuis.

Die verbouwing stond, zoals iedere maand, ook nu weer geagendeerd. Opdrachtgever is de gemeente, uitvoerder fa. Dijkstra. Ondanks de voortdurende druk die het bestuur uitoefent zit er weinig schot in dat proces.

Ook het archief moet verhuizen. Dat is gevestigd in het Dorpshuis, dat eveneens verbouwd gaat worden. Omdat het Koningshuis niet volgens schema beschikbaar zal zijn, betekent dat twee keer verhuizen. Al met al processen die veel energie en tijd vragen van het bestuur, terwijl dat liever met inhoudelijker zaken bezig zou zijn.

Er is ook goed nieuws. Financieel gaat het prima. De uitgaven zijn lager dan begroot, de inkomsten hoger. Voor de inrichting van het Koningshuis is een behoorlijk budget nodig, mooi dat nu reserves opgebouwd worden.

De in de oude zeevaartschool ingerichte expositie wordt goed bezocht. Tijdens de vergadering bedacht het bestuur nog extra maatregelen om bezoek daar coronaproof te kunnen rondleiden.