» Bestuursvergadering 24 jan. 2019

Bestuursvergadering 24 jan. 2019

Hoofdmoot van de vergadering betrof de voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering die aanstaande is, op zaterdag 23 februari, om 14 uur in het Dorpshuis. De gebruikelijke agendapunten zullen afgewerkt worden. Er zal teruggeblikt worden op het voor de vereniging mooie jaar 2018. Leden zullen geïnformeerd worden over belangrijke lopende zaken en voor zo ver mogelijk over de door het bestuur uitgezette lijn voor de komende tijd.

Aan alle leden zal nog een persoonlijke uitnodiging gestuurd worden.

 

Verder werd er aandacht besteed aan het jaarboek 2018 dat al een heel eind in wording is en waar u alvast naar mag uitzien. De verwachting is dat dit nog in het eerste kwartaal van dit jaar gepresenteerd zal worden.