» Bestuursvergadering 24 juni 2021

Bestuursvergadering 24 juni 2021

Verbouwing Koningshuis in eindfase, huurcontract getekend

Nu de renovatie van het Koningshuis in de eindfase verkeert, heeft het bestuur een start gemaakt met aanschaf inventaris en planning van werkzaamheden die verband houden met de ingebruikname. In de bestuursvergadering van 24 juni is daar de nodige aandacht voor. Uitgaven en begroting lopen goed in de pas en worden bewaakt. De inrichting van de bovenverdieping valt nu te plannen. Het materiaal daarvoor is gearriveerd, de uitvoering doen we zelf. Voor de benedenverdieping zijn we afhankelijk van bedrijven die nog een aantal werkzaamheden moeten verrichten. Diverse data voor afronding daarvan zijn niet gehaald. Ook in de bestuursvergadering komt dit weer aan de orde. We houden de druk op de ketel en gaan ondertussen door met alles wat we zelf kunnen doen om de ingebruikname mogelijk te maken.

Maandag 31 mei 2021 hebben de gemeente en de Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog de huurovereenkomst van het Koningshuis getekend.

In de voorm. woonkamer wordt nog geschilderd

In de voorm. woonkamer wordt nog geschilderd

In de garage komt de filmzaal en atelier

In de garage komt de filmzaal en atelier

De kelder is afgedekt met een glasplaat

De kelder is afgedekt met een glasplaat

Boven komt het archief en bibliotheek

Boven komt het archief en bibliotheek

Het laminaat voor de bovenverdieping is gearriveerd

Het laminaat voor de bovenverdieping is gearriveerd