» Bestuursvergadering 25-03-2021

Bestuursvergadering 25-03-2021

Woensdag 25 maart was er weer een bestuursvergadering, ook deze keer via Skype.

Eric Augusteijn, vanaf 2013 bestuurslid, treedt deze maand af, dus was het zijn laatste vergadering. Hij was tot 2017 secretaris. Vooral concentreerde hij zich op de collectie en het archief. Hij gaat overigens nog niet met “Heer en Feer-pensioen”. Het beheer van het archief en de collectie gaat hij overdragen. Dit zal enige tijd kosten vanwege de complexiteit van die taak. Daarnaast blijft hij beschikbaar als vraagbaak. In een iets warmere tijd van het jaar, wanneer we coronaproof buiten kunnen samenkomen, zullen we hem feestelijk bedanken met een hapje en een drankje.

Over het Koningshuis viel deze keer vooral goed nieuws te melden. De renovatie schiet nu goed op. De wanden worden momenteel gestukadoord, er zijn definitieve keuzes gemaakt voor vloer en schilderwerk. Het bestuur is erg tevreden met het verloop. Veel dank is verschuldigd aan de projectleider Anno Jager, vanwege zijn inzet en positief meedenken.

Op 10 april zal het Jaarboek 2020 worden gepresenteerd, ook nu op een locatie passend bij de inhoud ervan. Als altijd blijven inhoud en omslag geheim tot dat moment. De werkgroep levert al jaren mooi werk af. We zien er als bestuur naar uit en zijn benieuwd.