» Bestuursvergadering 27 juli

Bestuursvergadering 27 juli

Bestuur van 't Heer en Feer vergaderde in het Koningshuis

Omdat de verslagen van de bestuursvergaderingen op de website nauwelijks gelezen werden, stopte het bestuur daarmee. Belangrijke informatie wordt altijd naar buiten gebracht, via het tijdschrift en of de website. Nu er toch vraag is naar een verslag, wordt daaraan tegemoet gekomen.
In de bestuursvergadering van juli kwamen reguliere zaken aan bod, zoals de financiën. Penningmeester Frits Roelsma geeft aan dat het daar goed mee gaat, door verkoop via de website, maar ook in het Koningshuis en op de strúnmarkt. De vernieuwing van het tijdschrift is een succes, sindsdien neemt de losse verkoop flink toe. De verkoop van Jaarboek 2021 valt wat tegen, maar loopt druppelsgewijs toch door.
Nu, after corona, het Koningshuis weer open is gesteld wordt dat druk bezocht. Er is veel interesse voor de expositie. In het archief wordt wekelijks door vrijwilligers gewerkt aan het inventariseren van materiaal, onder de bezielende leiding van archiefbeheerder Annemarth Sterringa.
Op 26 september is het 150 jaar geleden dat de zeevaartschool werd opgericht. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In ieder geval zal Arend Maris een lezing houden over de geschiedenis ervan. Houdt de website in de gaten voor informatie.
Last but not least : het bestuur denkt al langer na over verandering in en zo mogelijk verjonging van zowel bezetting bestuur als van actieve leden. Vers bloed is belangrijk om ook voor de langere termijn een bloeiende en actieve cultuurhistorische vereniging op het eiland in stand te houden.

Druk bij de stand van 't Heer en Feer op de strúnmarkt

Druk bij de stand van 't Heer en Feer op de strúnmarkt

Het archief kan op afspraak worden bezocht

Het archief kan op afspraak worden bezocht

De zeevaartschool werd 150 jaar geleden opgericht

De zeevaartschool werd 150 jaar geleden opgericht