» Bestuursvergadering 29 april

Bestuursvergadering 29 april

Kort verslag met o.a. welkom Annemarth, digitalisering collectie, financiën en Koningshuis

De bestuursvergadering op 29 april is voor het eerst sinds lang weer live, i.p.v. via skype. Dit kan nu alle eilander zestigplussers zijn gevaccineerd.

Annemarth Sterringa, per 1 april toegetreden tot het bestuur, wordt door voorzitter Joyce bijzonder welkom geheten. Annemarth zal, met ondersteuning van vrijwilligers, de focus leggen op het beheer van de collectie en het archief. Deze vormen meteen ook een belangrijk agendapunt. Er wordt stevig nagedacht over digitalisering, helemaal nu professionele ondersteuning mogelijk wordt d.m.v. een waddenbreed project waar we graag bij willen aansluiten. We vinden het belangrijk onze collectie zo toegankelijk mogelijk te maken als maar kan. Digitalisering kan daar enorm bij helpen.

Doordat onze penningmeester Frits Roelsma is gaan werken met een boekhoudsysteem kunnen we eenvoudig op elk gewenst moment een financieel overzicht maken. We mogen tevreden zijn over de stand van zaken eind april. Ondanks dat verkooppunten gesloten zijn, loopt de verkoop van het begin april uitgekomen Jaarboek 2020 goed. Dat geldt ook voor de herdrukken van themanummers.

Zoals iedere maand staat ook nu het Koningshuis op de agenda. De renovatie vordert gestaag. De verlichtingsrails zijn besteld. Op korte termijn zullen we besluiten nemen over inrichting van de bovenverdieping, waar kantoor, collectie en archief gevestigd zullen worden.