» Bestuursvergadering 4 nov. 2019

Bestuursvergadering 4 nov. 2019

Op 4 november was het weer tijd voor de maandelijkse vergadering van het bestuur. Uiteraard stond het Koningshuis geagendeerd. Het bestuur bereidt in overleg met Gemeente, aannemer en medegebruikers de verbouwing voor. Het huis wordt gerenoveerd, waarbij de huiselijke sfeer zal bewaard worden. De verbouwing staat gepland voor de eerste helft van 2020. In juni van dat jaar hopen we het hernieuwde Koningshuis te openen. Voor de maanden van de verbouwing probeert het bestuur een ander onderkomen te vinden.

Aan de orde kwam ook het filmarchief. Met regelmaat wordt dit aangevuld met nieuwe films uit het verleden. Op 4 november werd de 100ste film gestreamd, er is dus veel belangstelling voor.

Er is een start gemaakt met een serie cultuurhistorisch getinte ansichtkaarten. De eerste drie zijn nu gedrukt. In de vergadering werd besloten tot een vervolg, met als onderwerp “winter”.