» Bestuursvergadering 4 nov. 2020

Bestuursvergadering 4 nov. 2020

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vergaderde het bestuur op woensdag 4 november via Skype.

Ook nu kwam weer de verbouwing van het Koningshuis ter sprake. Die verloopt uiterst traag. Het bestuur ging daarover met de Gemeente in gesprek. De voltooiing staat nu gepland voor maart 2021. Daarna zal nog enige tijd nodig zijn voor de inrichting. De voorbereiding daarvoor is in gang gezet.

Het bestuur streeft er naar het museum op een coronaveilige manier weer open te stellen zodra dat mag. Daarover wordt nu nagedacht. Een museumgids is in de maak. Deze kan dienen als leidraad tijdens een rondgang door de expositie maar is ook geschikt om thuis door te lezen. In kort bestek komen een aantal aansprekende onderwerpen uit de eilander historie aan bod.

Ondanks de sluiting vanwege corona gaat het goed met de inkomsten, vooral d.m.v. online verkopen. De financiële situatie is gezond, het ledenaantal stabiel.