» Bestuursvergadering 4 sept. 2019

Bestuursvergadering 4 sept. 2019

Terwijl het buiten donker werd, kwam op woensdagavond 4 september het bestuur bijeen in het Koningshuis voor de maandelijkse vergadering.
Eind augustus werd financieel de balans opgemaakt over de eerste acht maanden van dit jaar. Het resultaat is goed, beter dan begroot. Zowel strúnmarkt als de webshop leveren het nodige op. Het bestuur gaat proberen het aanbod uit te breiden.
Als iedere maand stond ook nu het Koningshuis hoog op de agenda. Het wordt spannend: deze maand zal de Raad van Schiermonnikoog opiniërend de bestemmingswijziging van het pand bespreken, waarna hopelijk in oktober een definitief besluit valt. Is de uitkomst positief, dan kan het bestuur gaan werken aan een toekomstige invulling. We hopen van harte volgende maand op deze plek goed nieuws te mogen brengen.